Regionsudvalgets miljø og energi udvalg

Skrevet af , okt 15, 2018 i Læserbrev, Politik | 0 kommentarer

Regionsudvalgets miljø og energi udvalg

Fra mit møde i ENVE i Bruxelles i Sep. 2018 – ENVE som er Eu´s udvalg for: 

• Innovation, forskning og teknologi • IKT netværk • Digital dagsorden • Energi • Miljø • Klimaforandringer

Danske  Regioner  går  ind  for  mest  mulig  genanvendelse  af  plastaffald,  og  for et stærkere  cirkulært  fokus  i hele  økonomien  som  sådan,  hvorfor vi overordnet støtter  direktivet.   Flere  af  de  danske  hospitaler har været  i vælten  for at  bruge  for  megen  engangsplast  i form af  krus  og  kopper  fremfor at  vaske  op.  Det  er  økonomiske kalkuler,  der  har  betydet,  man  kunne  frigøre  økonomiske  ressourcer  til kerneopgaver  ved at indføre  engangsplast-service.   Det  er dog  vigtigt  at  understrege,  at  hospitalerne  går op  i cirkulær økonomi, hvor  engangsplast  er  i  et lukket system,  og  også  har  fokus    genanvendelse af  f.eks.  engangsplastemballage.  Regionerne  støtte,  at  man  i  fremtidige  indkøb  skal se  på,  hvilke  materialer,  der  er  udviklet  som bedre  og  billigere  løsninger af  hensyn  til miljøet. Danske Regioner  støtter  derfor  oplægget som Regionsudvalget skal behandle og herefter er det kommisionen der endelig tager stilling til hvad vi gør og hvordan lovgivningen bliver,  i EU der skal fremme udviklingen  af  bionedbrydelige  alternativer.    den  måde  kan  alternativer udbredes  i  et  rimeligt  prisleje,  som vil få sygehusene  til at  vælge  alternativerne  over  engangsplast-service.   

Der er for nylig meldt om plastaffald, ikke kun i maritime miljøer, men også i ferskvand, herunder floder og søer. Det er observeret i alle miljøer, fra bjerggletsjere til vandløb, som løber ud i floder. Dette er en klar indikation af, at plastaffald fordeles i naturen gennem mange forskellige mekanismer, hvoraf mange ikke rigtig er forstået.   Det er yderst vigtigt at tænke på problemet med plastaffald som mere end blot et affaldsproblem. Når det handler om at løse de faktiske problemer, vil det både være ineffektivt og utilstrækkeligt blot at notere et begrænset antal plastprodukter fundet langs kysten og forbyde dem. I det lange løb er det afgørende at anlægge en mere holistisk tilgang.  Byafløb, regnvand og smeltende sne er ikke medtaget korrekt. Byafløb er et stigende problem, da opvarmningen af klimaet fører til ekstrem nedbør. I de nordiske områder er dumping af sne i have og søer uønsket og forårsager plast i vandsystemerne.   Europa har flere følsomme vandøkosystemer som floder og søer, og især to meget følsomme havøkosystemer, nemlig Østersøen og Middelhavet. 

Fremtidens store opgave er at vi anvender mere type-bestemt plastik som er lettere at sortere og genanvende, og som mange ved er det ikke plastikken der farlig men os “fjolser” der glemmer at opsamle plastikken efter “os”  

Så den næste store opgave er at opsamle og gen-benytte denne plastik,- det kan blive en kæmpe industri og skal gribes rigtigt an. 

Danmark er rigtig langt med denne kvalitets- og sorteringsopgave 🙂 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.