Politik

Nyt CV – Jess V. Laursen – 2021

Parti: Venstre, Danmarks Liberale Parti

Konsulent/Købmand

Teglbakkevej 36, Skelund – Vestervanggård
9560 Hadsund

Mobil tlf.: 40325377

E-mail: jevil@rn.dk

Mærkesager

 • Det sammenhængende Nordjylland, herunder et endnu bedre samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner
 • Nordjysk erhverv og samarbejdet med EU med hjemtagning af midler til nye forretningsmetoder og udviklinger som kan skaffe mere vækst og arbejdspladser til Nordjylland
 • Optimere den nordjyske turisme
 • Bedre sammenhæng mellem indlæggelse og hjemtagninger af patienter fra vores sundhedssystem – her tænkes både på det fysiske og det psykiske
 • En god praksissektor – herunder flere sundhedshuse i Nordjylland som giver “grobund” for sundhedshuse/”minisygehuse” i hver kommune
 • En kvalificeret ungeuddannelse hvor der bliver samarbejdet om campus tanken
 • En god start på sammenlægningen af den kollektive trafik og drift af bus og tog i Nordjylland
 • At bevare Hobro Sygehus som en fællesnævner for samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Profil

Jess V. Laursen:

Mange års politisk erfaring, herunder som byrådsmedlem i to kommuner og 2 perioder i det nordjyske Regionsråd, hvor jeg i denne periode har jeg været gruppeformand for Venstres gruppe.

Familien og livet:

Gift med en dejlig kvinde, Hanne, og vi har 3 voksne børn sammen – Mikkel ( MyHeart), Mads (folkeskolelærer) og Morten (MyHeart Byg) – 3 dejlige svigerbørn – Tina, Louise og Henriette – samt 6 børnebørn. Vi lever godt på landet i den fri natur på Vestervanggård Frugtplantage, og vi har også “drevet” en købmandsforretning i Skelund. Nu har vi BaZar Skelund som har 6 års fødselsdag i november 2017 samt Stald Solgården, Virksomhedscenter Øst og flere ting i støbeskeen. 🙂

Tillidsposter og politiske hverv:

 • Politiske styregruppe for NAU
 • Danske Regioner regionale udvalg., ENVE og CIVEX i Bruxelles
 • Regionsudvalget i EU
 • Kontaktforum for handicap i RN
 • Formand for Fonden Landbo
 • Repræsentant i Eniig, og Mariagerfjord Erhvervsråd

Erhvervserfaring:

Elektriker, Jydsk Telefon, TDC, HF, salguddannelse, tillært frugtavler og pædagog. Selvstændig gårdejer siden 1986.  Vi bor på en gammel frugtplantage og har udlejninger af bygninger og lejligheder, og jeg har igennem en periode på 8 år arbejdet med anbragt unge mennesker på institution og den fri natur.

Politisk forløb:

 • Region Nordjylland, Regionsrådet, valgt i 2010-2013 og genvalgt 2014-2017 samt 2018-2021.
 • Byrådsmedlem i Hadsund Kommune 1994-1997 og Mariagerfjord  Kommune 2006- 2009. Jeg genopstillede ikke pga. travlhed, eget liv og forretning

Mine tillidsposter

Medlem af Regionsrådet i Nordjylland i perioden 2018-

 • Regionsrådsmedlem i Nordjylland
 • Psykiatriudvalget (næstformand)
 • Socialudvalget

Tillidsposter og politiske hverv:

 • Politiske styregruppe for NAU
 • Danske Regioner regionale udvalg., ENVE og CIVEX i Bruxelles
 • Regionsudvalget i EU energi, miljø, rumfart og interne adfærd, migration, Bosnien udvalget
 • Kontaktforum for handicap i RN
 • Formand for Fonden Landbo
 • Repræsentant i Norlys, sygeforsikringen Danmark og Mariagerfjord Erhvervsråd
 • Medlem af psykolog-nævnet

Perioden: 2014- 2017 – Jess V. Laursen

 • Bestyrelsen i Danske regioner
 • Udvalget for regional udvikling og EU
 • EU-regionsudvalget- International talsmand
 • Pensionskassen PenSam – Formand
 • Regionsrådet i Nordjylland
 • gruppeformand venstre i regionsrådet
 • 1.Næstformand i Region Nordjylland
 • medlem af forretningsudvalget
 • medlem af formandsgruppen i Region Nordjylland
 • styregruppen for det nye Aalborg Universitetshospital
 • Vækstforum-medlem i Nordjylland
 • Novi
 • Medlem af Novi-bestyrelse
 • Medlem af Novi-ejendomsbestyrelse
 • Eu-kontoret – politiske styregruppe
 • Ø-LAG ( Læsø, Samsø og Ærø)

Yderligere bestyrelser:

 • Mariagerfjord Erhvervsråd repræsentantskabet 2014 –
 • Medlem af repræsentantskabet -HEF, ENIIG, Norlys – 2004
 • medlem af repræsentantskabet i Sygeforsikringen Danmark 2020
 • formand for Botilbuddet Landbo· Medlem af bestyrelsen siden 2013
 • Baran 1-2
 • Skelund 2010 aps.

Erhverv:

 • Vestervanggård
 • Købmand
 • Virksomheds-Center Øst – VCØ I/S
 • Hadsund Butikscenter
 • Bazar Skelund
 • Udlejning af: huse, lejligheder, haller og jord

Tidligere arbejde i regionen ( 2010-2013)

 • Regionsmedlem Nordjyske Regionsråd (2010- 2013 )
 • Beslutningsprocesser og mangfoldighed
 • Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
 • Ø-lag (bestyrelse for Læsø, Samsø og Ærø)
 • Formand for byggeudvalget v. Sygehus Himmerland
 • Styregruppen for Det Nordjyske EU-kontor
 • Sygehus Himmerland- formand for byggeudvalget
 • Sundhedsaftalerne mellem Regionen og Aalborg Kommune
 • Politiske styregruppe i Kvarterhuset i Aalborg Øst.
 • Novi
 • Medlem af Novi-bestyrelse
 • Medlem af Novi-ejendomsbestyrelse

Tidligere bestyrelser, råd og foreninger:

 • Hadsund Byråd 1994-1997
 • Mariagerfjord Byråd 2006-2009
 • Vand A/S i Mariagerfjord 2007-2009 opstarten
 • Mariagerfjord Erhvervsråd
 • Medlem af repræsentantskabet 2012-
 • Spar Nords Bankråd – formand og næstformand Mariagerfjord 1989-2013
 • Skelund Landsbyforening 25 år som bestyrelsesmedlem, heraf 13 år som formand ( 1989-2014)
 • Lokal skribent til Nordjyske (1998-2005)
 • Skelund Midtpunkt I/S formand 2002-2003 ( 2002-2006)
 • Skelund Brugs formand (1989-1992)
 • Skelund skolebestyrelse ( 1994-2001)
 • Havbakkeskolens skolebestyrelse (2001-2002)