Virksomhedscenter Øst

VCØ er etableret i 2009 med Jan Vestergaard www.jatime.dk samt undertegnede som ejer og selskabet blev stiftet da vi blev 2.aktør på ledige.

Projektet blev afsluttet januar 2012 med gode og synlige resultater.

Butikscenter Hadsund
VCØ har siden august 2011 haft ansvaret for service- og vedligehold af Mariagerfjords eneste overdækkede Butikscenter, som ligger i Hadsund.

Udover traditonel vicevært opgaver deltager VCØ i planlægning og gennemførelse af en tiltrængt renovering af centeret, såvel fysisk i dets udseende som image mæssigt, hvor dette var lidt “slidt” .

Nyt logo har set dagens lys og aktivitetsgruppe er nedsat, således at man fremadrettet vil møde et spændende center med alle de forretninger man normalt forventer at finde i et Butikscenter, samt opleve event i såvel vinter- og sommerperioden.

Seneste (april 2012) er der åbnet et 500 kvm. stort Fitness Center på 1.salen og der vil således være liv i centeret i både dag- og aftentimerne.

Se mere på www.butikscenterhadsund.dk

Bazar Skelund
Anden aktivitet under VCØ – se separat menupunkt.