Nye optagelande i EU – som er under behandling

Skrevet af , okt 13, 2018 i Politik | 0 kommentarer

Fra mit møde i Athen i CIVEX i august 2018 – CIVEX som er et underudvalg i Regionsudvalget og EU og udvalget arbejder med :

• Forfatningsanliggender • Styreformer på flere niveauer • Ekstern politik • Medborgerskab • Udvidelse • Valgobservation • Frihedspolitik • Sikkerhedspolitik

Balkanlandene: 

Det demokratiske EU – og Regionsudvalget retningslinier til EU-Kommissionen om udvidelsespakken i EU i den nærmeste fremtid
Beslutningen om  hurtigt  at  indlede  den lovgivningsmæssige  screening  med Albanien og Den  Tidligere  Jugoslaviske  Republik Makedonien,  efter  at  Rådet  gav grønt  lys  for  indledningen af  forhandlingerne  i  juni  2019,- understreger,  at  udvidelsesprocessen skal  forblive en EU-prioritet, og  er  enig  med Kommissionen  i  behovet  for,  at  retsstatsprincippet,  retfærdighed,  grundlæggende  rettigheder  og respekt  for  og  beskyttelse af  mindretal  skal  være kernen  i  denne proces. Erindrer  om, at  det  er  absolut  nødvendigt  at  inddrage de lokale og  regionale  myndigheder  i processen, og  opfordrer  indtrængende  kandidatlandene  (Albanien,  Den  Tidligere  Jugoslaviske Republik  Makedonien, Montenegro, Serbien og  Tyrkiet)  og  de  potentielle  kandidatlande (Bosnien-Hercegovina og  Kosovo*)  til at styrke  strategierne  for  administrativ  decentralisering med  henblik  på reel  subsidiaritet (Subsidiaritetsprincippet er princippet om, at politiske beslutninger skal træffes på det lavest mulige politiske niveau)
Og at  det  i  de  lande, der  ønsker  at  blive  medlemmer  af  EU,  er  hele samfundet,  som skal  inddrages  aktivt  i  en gennemgribende  værdireform, og  at  de  lokale  og  regionale myndigheders  rolle  i  den  henseende  er  afgørende, da  det  er  dem, som  borgerne  har  at  gøre  med  i dagligdagen,- at  det  kun er  de  lokale  og  regionale  myndigheder, der  i  kraft  af  deres  direkte  kontakt med  kan  formidle de  positive aspekter  ved  tiltrædelsen  af  EU  på en  effektiv  måde og  give borgerne  kendskab  til  de  fordele  og  goder, som  EU  skaber  for  de  europæiske  borgere, også borgerne  i  kandidatlandene  og  de  potentielle  kandidatlande.
Montenegro : Det  Europæiske Regionsudvalg  glæder  sig  over  de  væsentlige resultater,  der  er  opnået  i Montenegro med hensyn til  det  euro-atlantiske spor.
Serbien :Det  Europæiske Regionsudvalg  glæder  sig  over,  at  Kommissionen  ligesom  for  Montenegro  har angivet  2025 som  en mulig  dog  ambitiøs  dato  for  tiltrædelsen af  EU.
Tyrkiet : Det  Europæiske  Regionsudvalg  anerkender,  at  Tyrkiet  er  en  vigtig  EU-partner,  men  påpeger,  at alvorlige  indskrænkninger  af  de  individuelle  frihedsrettigheder, tilbageholdelser  og  anholdelser af  titusinder  af  mennesker  samt  masseafskedigelser  af  offentligt  ansatte er  i  modstrid  med  de værdier  og  principper,  som  EU  bygger  på,  i  særdeleshed med Den Europæiske  Unions  charter om grundlæggende  rettigheder;
Albanien :Det  Europæiske  Regionsudvalg  glæder  sig  over  Rådets afgørelse om  at  indlede tiltrædelsesforhandlingerne  i
juni  2019;
Den  Tidligere  Jugoslaviske  Republik  Makedonien : Det  Europæiske Regionsudvalg  glæder  sig  over  Rådets afgørelse om  at  indlede tiltrædelsesforhandlingerne  i  juni  2019;
Bosnien-Hercegovina : Det  Europæiske  Regionsudvalg glæder  sig  over, at  landet  i  februar  2018 endelig  har  forelagt Kommissionen  svarene på  spørgeskemaet; bemærker  imidlertid,  at  der  generelt  ikke er  registreret  væsentlige fremskridt  angående gennemførelsen af  de  reformer, der  er  nødvendige  for  igen at  sætte  gang  i  landets  udvikling  og europæiske perspektiv; ser  med bekymring  på  manglen på  enighed om  en ny  valglov  i  lyset  af  det  kommende  nationale valg  og  det  uløste spørgsmål  om  Mostar  kommune; erindrer  om  behovet  for  at  præcisere  fordelingen af  kompetencer  mellem  administrative enheder, kantoner  og  kommuner  for  at  hindre  konflikter  og  fremme  samarbejde; anerkender  landets  indsats  i  kampen  mod terrorisme  og  radikalisering  og  opfordrer  til  at fortsætte med  forebyggelse og  bekæmpelse.  Udvalget  peger  på  betydningen af  at  involvere  de lokale myndigheder  i  overvågningen  af  situationen  og  reintegrationen  af  tidligere  radikaliserede krigere.
Kosovo : Det  Europæiske Regionsudvalg  bemærker,  at  dialogen  med  Serbien,  som  EU  har  formidlet,  på trods af  interne
og  udefrakommende vanskeligheder  fortsætter  på  et  teknisk-politisk  niveau, men  understreger  behovet  for  et  mere helhjertet  og  fast  engagement; glæder  sig  over,  at  Kommissionen  har  betragtet alle  krav  til visumliberalisering  som  opfyldt;

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.